Gradinita MICA SIRENA

Spatiul unitatii private de invatamant prescolar este o componenta a  Complexului Comercial-mestesugaresc amplasat pe str.Oituz nr.5-7. construit unitar si completat cu o aripa /extensie in anii 1973-1974. Obiectivul este amplasat in zona centrala a orasului, in imediata apropiere a altor doua unitati de invatamant scolar – Scoala Generala nr.5 si Liceul Economic.

Capacitatea gradinitei este de cca. 30- 45 locuri (3 grupe de varsta) pentru copii de pe o raza de deservire de cca.500 m.
Amenajată în conformitate cu legislaţia în vigoare,gradinita cuprinde patru categorii de spatii:

- incaperi proprii fiecarei grupe de copii –3 sali de grupă - care sunt dimensionate corespunzător asigurând necesarul de spaţiu de cca 3,00 mp/copil;  grupuri  sanitare pentru copii- 2 săli , dotate cu mobilier specific dimensionat corespunzător vârstelor preşcolare;

- încăperi comune folosite temporar de copii- 3 săli-Vestibul, vestiar , sala multifunctionala ;

- incaperi  destinate personalului de ediucatie si ingrijire-3 săli- Birou cabinet, spaţii filtru sanitar;

- incaperi pentru bucatarie cu anexele specifice- 5 săli-cu instalatii si dotari aferente

Distribuţia, modelarea şi finisajele aplicate spaţului interior au fost realizate de catre arhitectii nostrii , cu respectarea strictă a normelor şi normativelor în vigoare. Proiectul de Refunctionalizare si amenajare se referă la reabilitarea unui spatiu existent in vederea utilizarii sale ca „gradinita cu program prelungit”, in conformitate cu cerintele actuale privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru camine si gradinite de copii.

Începând cu luna octombrie 2006 instituţia funcţionează la parametri optimi şi asigură condiţii educarţionale şi de formare socială unui număr de cca 30 de copii, cu perspectiva extinderii acestor servicii.

  Gama cromatica a fost aleasa  de arhitectii nostrii pentru a asigura un mediu propice activitatilor prescolare, confortabil si creativ.