Biserica SF. NICOLAE

Sulina

Imobilul amplasat pe str. Păcii nr.1 - Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Nicolae”, fostă biserică grecească, incinta sa şi constructiile anexe - ocupă un loc semnificativ pentru evoluţia structurii urbane şi a comunităţii multiculturale a localităţii Sulina. Situl urban protejat este notificat în Lista monumentelor din judeţul Tulcea.

  Construcţia bisericii s-a realizat în anii 1866-1869, ca urmare a firmanului sultanului Abdul Aziz şi prin contribuţia comunităţii elene, puternic dezvoltată prin comerţ, armare nave şi alte activităţi desfăşurate în portul Sulina. Planul bisericii,dreptunghiular, cu două nave colaterale şi un altar cu absidă semicirculară, este marcat de două şiruri de coloane cu capitele ce susţin bolţile sprijinite de arce în plin centru. Decorul interior, de factură neoclasic- barocă, este bogat- pictură murală cu vopseluri de ulei în gamă cromatică luminoasă, pardoseală din plăci de marmură cu desen geometric, mobilier din lemn sculptat. Interiorul este dominat de catapeteasma albă din panouri decorate cu picturi policrome –icoane şi sculpturi aurite şi aplicate in relief.La exterior elementele decorative sunt compuse din pilaştri cu capitel simplu, ancadramente de goluri şi cornişă profilate liniar, frontoane aplicate din profile liniare,grilaje din fier forjat etc.

  La solicitarea Parohiei Sf. Nicolae 2 Sulina, lucrările de proiectare pentru restaurarea monumentului au  dezvoltat fazelor PT-DE, cu aplicarea cerinţelor actuale de protejare a monumentului istoric . Au fost prevăzute lucrări de consolidare pentru eliminarea degradărilor apărute în intervalul anterior, de hidrofobizare a zidăriei şi îndepărtare a apei din teren şi din precipitaţii, precum şi lucrări de arhitectură interioară şi exterioară prin desfacerea elementelor construite parazitare în vederea readucerii monumentului la volumetria originară. Amenajările exterioare propuse reorganizează construcţiile anexe prin înlocuirea celor vechi necorespunzătoare cu construcţii noi necesare desfăşurării activităţii de cult- capelă mortuară, grup sanitar.Pentru îndepărtarea pericolului apelor pluviale a fost reevaluat sistemul de captare şi distribuţie a apelor pluviale în corelare cu nivelul de călcare şi panta terenului.