Edificiu Roman cu Mozaic

Constanta

   Amplasat pe versantul sudic al Peninsulei constănţene şi orientat spre portul comercial, constituie o prezentă deosebit de valoroasa a zonei urbane identificate în Lista Monumentelor Istorice, componentă a Situl arheologic "Oraşul antic Tomis”. Unicitatea sa, pusă în valoare prin lucrările de restaurare şi protecţie din a doua jumătate a secolului trecut, constituie un pol de atractivitate cu potenţial sporit în actualul context  al amplificării interesului public spre turismul cultural internaţional.
  Desfăşurate pe patru terase descendente spre portul antic, construcţiile destinate completării serviciilor comercial-portuare şi civile asigurau spaţii de depozitare, terme, spaţii de cult –bazilică la nivelul inferior, precum şi spaţii publice reprezentative la nivelul superior - marea sală cu pardosela decorativă din care a fost recuperat, restaurat şi pus în valoare actualul fragment de mozaic.
  Axate pe trei direcţii de intervenţii: restaurarea şi reabilitarea construcţiilor existente, remodelarea funcţională şi reconformarea constructivă;  lucrările propuse în vederea refuncţionalizării complexului muzeal al Edificiului roman cu mozaic se pot încadra în două categorii principale de intervenţii, una la nivelul constructiei principale, constand in: lucrări de reabilitare-extindere a structurii (lucrări de restaurare-reabilitare-consolidare a construcţiei antrepozitelor şi a ruinelor conservate in situ; lucrări de consolidare a structurii de protecţie din cadre de beton armat; lucrări de extindere şi completare a structurii cu sistem spaţial din metal pe două niveluri) si lucrări de refuncţionalizare (amenajare a spaţiilor interioare şi exterioare, lucrări de restaurare- reabilitare-consolidare a  componentelor artistice; lucrări de protecţie împotriva factorilor agresivi de mediu; lucrări de amenajare şi dotare la nivelul cerinţelor actuale a spaţiilor principale destinate publicului– săli pentru evenimente publice diversificate cu activităţi conexe, comerţ  etc – conform temei de funcţiuni), iar cealalta la nivelul parcului arheologic, preupunand lucrări de restaurare-conservare a vestigiilor  existente in aer liber (ruine de construcţii portuare: degajare de vegetaţia spontană parazitară şi depozite diverse, reamplasare a unor piese originare dislocate  în completarea zidurilor existente, tratamente de consolidare şi conservare specifice;  fragmente de elemente originare din piatră – reamplasare pentru punerea în valoare, tratamente de protecţie) precum si lucrări de amenajare peisagistică şi de loisir (circulaţii pietonale de tranzit şi agrement- alei pietonale dalate, spaţii de odihnă , scări monumentale; plantaţii,  etc).
  Dezvoltarea funcţională are ca scop atragerea unui public mai larg în aria edificiului prin diversificarea  activităţilor, de la cea actuală, strict muzeală ca vestigiu antic pus în circuitul turistic preponderent sezonier, până la funcţiuni complexe şi complementare specifice unui centru cultural de anvergură precum şi extinderea timpului de funcţionare de la un interes limitat  la o activitate ce se poate desfăşura pe tot parcursul anului. Totodată  oferta culturală permanentă şi interactivă, desfăşurată într-un spaţiu reprezentativ desfăşurată pe baza unui plan de management cultural coerent şi consistent, poate extinde nivelul de atractivitate şi adresabilitate spre  cercuri largi de public interesat.