MGM PALACE

Tulcea

Imobilul-  fost PALAT AL PESCARIILOR STATULUI -este amplasat in Tulcea, Piata Republicii nr. 2 şi se incadreaza în situl urban protejat, de-a lungul vremii acesta fiind sediul "Administraţiei Pescăriilor Statului "si al "Centralei Deltei Dunării". In prezent este partial amenajat pentru funcţiuni deschise publicului: club privat amenajat la parter

 Cladirea, monument istoric datat în perioada 1910-1914, se doreste a fi reabilitat aşi valorificata prin reintroducerea sa in circuitul economic al municipiului Tulcea prin amenajarea spaţiilor interioare şi exterioare adaptate la cerinţele unor noi funcţiuni pentru public.

   Sistemul constructiv este format din ziduri portante şi neportante din cărămidă, pe fundatii din piatra şi cu plansee cu structura din lemn consolidate local aparent cu grinzi metalice profil I si cu sustineri-stalpi metalici. Sarpanta podului mansardabil este din lemn, cu luminator peste sala centrala la etaj si cateva tabachere de lumina în câmp. Structura constructivă a volumului principal se dezvoltă relativ ordonat , prin adiţionare succesivă de spaţii funcţionale. Corpul central este structurat cu arcadă pe stâlpi din zidărie de cărămidă cu tramă rectangulară la interior şi ziduri portante la exterior. Aripile laterale sunt dezvoltate faţă de nodul central în unghiuri adaptate la cerinţele limitelor parcelare şi la cerinţele originare de partiu, cu o tramă- reţea de ziduri tip fagure cu grosimi între 60 cm la exterior-35 cm la interior, cu pereţi despărţitori din materiale diverse – de la zidăria de cărămidă de 12 cm până la glassvanduri din lemn sau metalice ori închideri din panouri de gipscarton sau placaje. Pe durata funcţionării construcţia a fost supusă unor lucrări de consolidare a structurii, după seisme majore sau cu prilejul unor lucrări de construcţie învecinate.

La solicitarea proprietarului-beneficiar al lucrarii se propune deschiderea unor noi accese pentru public şi amenajarea unor terase descoperite, în vederea refuncţionalizării unor spaţii de la parterul construcţiei existente.
Intervenţiile propuse respectă principiul reversibilităţii, efortul de recompunere a imaginii originare a construcţiei fiind minimal (refacere zidărie şi tencuieli la 2 parapete de goluri, demontare structură metalică), în caz de necesitate. Lucrarile de sistematizare verticala si amenajari exterioare sunt o completare fireasca a constructiei, concomitent cu realizarea unor pavaje pietonale si a sistemului de drenaj a apelor pluviale.