Restaurare

- Proiectare restaurare monumente

   istorice si cladiri vechi

- Studii istorico-arhitecturale

- Studii  de  impact  arhitectural      

   urbanistic

- Consultanta si verificare specialisti

   MCC-CADMI

- Refunctionalizari si modernizari

   spatii  existente

- Documentatii de specialitate (studii

   fezabilitate, estimari costuri,studii  

   amplasament, etc.)

  - Asistenta tehnica

  - Urmarire santier

  - Modelare 3D si animatii

  - Consultanta

4DIMENSIONS ofera posibilitatea aducerii in prezent a cladirilor vechi, cu importanta istorica, prin proiecte ce respecta atat caracterul si valoarea constructiilor originale, cat si dorinta de adaptare a contextului istoric la momentul prezent si la cel viitor. Mult prea neglijate, aceste mosteniri ale trecutului, pot fi readuse la viata, pot fi integrate in circuitul modern, actual. Clientilor nostrii le punem la dispozitie atat priceperea si expertiza noastra de arhitecti specializati, precum si dorinta noastra de a realiza proiecte de valoare ce ofera respectul cuvenit acestor constructii.

Ansamblul Palatului Brancovenesc Potlogi