Studii istorico-arhitecturale

si de impact

  Pentru elaborarea unei documentaţii tehnice în vederea executării unor intervenţii la obiective clasate ca elemente de patrimoniu cultural arhitectural-istoric, care necesită precauţii suplimentare şi lucrări specializate de reabilitare – refuncţionalizare, este necesară şi obligatorie cunoaşterea cât mai detaliată a istoriei acestor construcţii, a valorii  şi rolului lor în viaţa comunităţilor cărora le aparţin precum şi a evoluţiei lor constructive.
  Readucerea  în actualitate a decoraţiunilor, planimetriei, volumetriei cele mai valoroase, care au conferit imobilelor sau ansamblurilor  calitatea de monumente clasificate în lista patrimoniului istoric, se realizează numai pe baza unor studii specializate, elaborate prin analiză multicriterială a evoluţiei comunităţii şi a istoriei  obiectului în discuţie.
În acelaşi timp este necesară cunoşterea influenţei intervenţiilor propuse asupra contextului urban şi  asupra obiectului însuşi.
   Elaborarea unor astfel de studii – istorico arhitecturale şi de impact – este unul dintre serviciile pe care 4DIMENSIONS le oferă celor interesaţi.